Titel: Vir tieners: 101 Vrae en antwoorde

Uitgewer: Penstock Publishing (‘n drukkersnaam van Hemel & See Boeke)

ISBN: 978-0-9922219-8-0

Formaat: 198 x 292 mm, kussing-hardeband, 64 pp

Prys: R170,00 insl.


Daar is sowaar geen ander tydperk in ‘n mens se lewe waarin daar soveel twyfel en vrees bestaan en waaroor daar soveel wanopvattings is soos adolessensie nie. Dit geld seuns sowel as meisies. Dit is ook geen wonder nie, as ‘n mens dink aan al die veranderings wat jy in elke opsig in jou tienerjare deurgaan.

 

In hierdie boek sal jy antwoorde vind op 101 vrae en situasies waarvoor jy of party van jou vriende sonder twyfel in hierdie stadium te staan sal kom. Vir duidelikheid het ons hulle in onderafdelings verdeel.

 

In die eerste afdeling bespreek ons emosies en gepaardgaande sake soos gedagtes en vrese wat tipies van hierdie fase is: van daardie onverstaanbare buierigheid tot die onsekerheid omtrent jou toekoms en potensiële konflikte met jou ouers.

 

Die tweede gedeelte handel oor idees, mites en vrae wat spruit uit die spesifieke veranderings wat jou liggaam besig is om te ondergaan.

 

Onder die vrae wat handel oor higiëne en persoonlike voorkoms sal jy praktiese, alledaagse onderwerpe vind, soos die gebruik van reukweermiddels, die behandeling van aknee, die voordele en nadele van haarkleurmiddels en die mees gepaste klere om te dra.

 

Ons wy ‘n hele afdeling aan gesondheidsake, waarin jy onder andere die redes sal vind waarom tabak sleg is vir jou, wat die beste kosse is om te eet, slaappatrone om te volg en die groot veranderings wat gewoonlik in hierdie stadium in jou liggaam plaasvind.

 

Op die gebied van vriendskap en sosiale omgang stel ons oplossings voor vir die konflikte wat jy daar mag ervaar. Omdat jou vriende op dieselfde mallemeule van verandering as jy is, is dit dinge wat oral gebeur. Ons bespreek die ingewikkelde verhoudings tussen seuns en meisies, swak gewoontes om vermy te word, die risiko wat ‘n mens snags kan loop, die gebruik en misbruik van nuwe tegnologie en wanopvattings oor dwelms en alkohol . . .

 

Onder die opskrif ‘Eerste verhoudings’ bespreek ons aspekte van die emosies wat opduik wanneer jy jou eerste seksuele kontak met ‘n ander persoon het; die vrees vir verwerping, die sleutel tot fisiese aantreklikheid en die beste manier om ‘n bloos te hanteer. Dan ook seksuele omgang, orgasme, erotiek, seksualiteit en meer.

 

Die noodsaaklikheid om seksuele verhoudings veilig en verantwoordelik te hou, word bespreek onder ‘Die risiko van seks’. Hier word die mees algemene ‘gevare’ van sekere seksuele gewoontes ingesluit, wat so moeilik is om met ouers of ouer mense te bespreek.

In die laaste afdeling sal jy die waarheid agter die vele mites en legendes oor die veelbesproke onderwerp, ‘die eerste keer’, vind.

 

Die doel? Dat geen van jou vrae of bekommernisse onbeantwoord sal bly nie.